CA Trädtjänst erbjuder hjälp med trädfällning i Kalmarregionen

Fällning

Ett träd kan tas ner på många sätt. Trädets form, skick och omgivning avgör vad som är lämpligast. Kan det inte fällas på traditionellt sätt pga hus eller anläggningar så som rabatter eller pooler kan man fälla det genom sektionsfällning. Detta görs oftast genom klättring där man fäller mindre sektioner av trädet, en del i taget. Beroende på hur ömtålig omgivningen är kan man fira ner varje sektion och i princip undvika att åsamka någon skada alls under trädet.

Beskärning

Har man ett äldre träd kan det vara i behov av lite kärlek i form av beskärning. Jag inriktar mig främst på döda grenar som med tiden blir farliga, men kan även hjälpa till med vissa beskärningsarbeten/hamling.

Bortforsling/städning

Innan arbetet påbörjas kommer vi överens om hur det skall se ut efter att jobbet är klart. Skall allt virke och grenar lämnas för ved eller skall allt trä forslas bort och trädgården städas. När trädet är nere kan jag erbjuda hjälp med bortforsling, städning, flisning av grenar och stubbfräsning.

Röjning

Har ni en stor tomt och behöver hjälp med röjning av sly eller mindre träd hjälper jag till med detta också.

Offerter

Självklart kommer jag ut och ger er ett gratis kostnadsförslag. Då kan vi också prata igenom era förväntingar på arbetet så att resultatet når upp till era förväntningar.

Rut-avdrag

I princip alla tjänster jag erbjuder ger rätt till Rut-avdrag (50% på arbetskostnad). Självklart sköter jag all administration av detta.

Om

Med en bakgrund inom IT tog jag steget ut i skogen 2018 och arbetar sedan dess inom skogsbruk med i princip allt vad det innebär. Succesivt har jag inkluderat mer avancerad trädfällning och klättring i repertoaren.

Jag har motorsågskort AB och röjsåg RA/RB och har ansvarsförsäkring via Länsförsäkringar och är godkänd för F-skatt.

Kontakta mig för att boka tid för ett hembesök. Du når mig lättast på 0707 - 55 99 21. Det går bra att ringa alla dagar i veckan alternativt skicka ett mail på carl@capp.se.

Företaget har sitt säte i Vassmolösa, strax söder om Kalmar, och jag åtar mig uppdrag främst i Småland, Blekinge och på Öland.