Plushögskolan

"Att gå en utbildning på Teknikhögskolan är en investering för framtiden oavsett om du vill utbilda dig inför ett kommande yrke, byta karriär eller fortbilda dig. Vi är bäst på utbildning i samarbete med arbetslivet och erbjuder utbildning på många olika nivåer. Den gemensamma nämnaren för våra utbildningar är att det är arbetsmarknadens behov som styr utbildningarnas upplägg och innehåll. Samtliga utbildningar är framtagna tillsammans med lokalt verksamma företag, vilket innebär att våra utbildningar leder till rätt jobb."

På Teknikhögskolan i Kalmar hade jag ett uppdrag som lärare i grundläggande webbprogrammering. Detta innefattade HTML5, CSS3 och Javascript. Förutom detta la jag in grundläggande förståelse för hur internet och datorer fungerar.

Jag var också ansvarig för de delar av Projektledningskursen som behandlade Scrum.

Efter de två inledande kurserna (webbprogrammering och projektledning) var jag ansvarig för det projektarbete eleverna genomförde.