Devoid

"Devoid AB marknadsför kvalificerade tjänster inom området industriell IT med fokus på beslutsstöd och systemutveckling för hantering av affärskritisk data. Vi har ett väl utvecklat kundfokus och ett stort engagemang som ger kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet."

Ett steg i att öka kostnadseffektivitet, kvalitet och leveranstider var att introducera Scrum som arbetsmetodik.

Arbetet bestod bland annat av allmän introduktion av Scrum för medarbetare och kunder, framtagning av material för presentationer, lägga upp plan och genomföra införande av Scrum med allt vad det innebär, till exempel Daily Scrum, Retrospectives och olika planeringsmöten.